Share:


APM (CSR)

问候和晚安,
YBhg Dato 'Sri/Datin Sri/Dato'/Tuan/Puan
 
取之社会,用之社会
欢迎更多人加入 APM 民防
https://www.youtube.com/watch?v=6FNm7VwXiYk
 
文档form
申请表
护照照片
教育证书 (如果不见了,就报警,给报警报告)
所得税
IC
董事 (MA, Form9,24,49)
个人简历
 
处理周期:至少 6 个月以上
 
条件
1. 25岁以上
2. 没有刑事案件记录 ,以下的LINK自己查
JABATAN SIASITAN JENAYAH COMMERCIAL : http://ccid.rmp.gov.my/SEMAKMULE/
3. 在单位/地区/州一级向 APM 提供捐款(能源、材料、财务、办公需求等)。
4. 不参与任何其他制服机构,例如军队、警察和其他制服机构。
5. 建议加入koperasi member 
https://koperasi.alnajah.com.my/daftar-baru.php
6. email to  cdert@alnajah.app + mag.acc888@gmail.com 


民防职能
以下是马来西亚民防部队的国防职能:
 
-培训和装备人民防卫知识,以准备好面对敌人的威胁、紧急情况和灾难。
-在任何敌人的威胁、灾难和紧急情况下执行救援、保护和人道主义服务。
-为民防部队制定和编译最新和全面的培训模块。
-通过相关和最新的服务和后勤建立和管理民防部队。
-识别和研究可能影响人民和国家安全的威胁和控制风险。
-在全国范围内提供紧急服务和人道主义援助。
-评估并向公众传播有关任何敌人威胁、紧急情况和灾难的信息、咨询服务和警告。
-实施和完善基于指定权力来源的民防政策。
-为民防目的收回资产和设施。
 
 
 
Salam Hormat & Selamat Petang,
YBhg Dato' Sri/Datin Sri/Dato'/Tuan/Puan.
 
DOC
APPLICATION FORM
PASSPORT PHOTO
EDUCATION CERT (IF Lost , pls gv polis report)
INCOME TAX 
IC
For Director (MA, Form9,24,49)
RESUME
 
PROCESS PERIOD: MIN 6 MONTHS ABOVE
 
REQUIREMENT TO JOIN APM
1. 25YEARS OLD ABOVE
2. NO CRIMINAL CASE RECORD , Please check before submit
JABATAN SIASITAN JENAYAH COMMERCIAL : http://ccid.rmp.gov.my/SEMAKMULE/
3. Memberi sumbangan (tenaga, material, kewangan, keperluan pejabat dan lain-lain) kepada APM sama ada peringkat unit/daerah/negeri.
4. Tidak terlibat mana-mana badan beruniform lain seperti Tentera,Polis dan lain-lain agensi yang beruniform.
5.  encourage join our koperasi as member https://koperasi.alnajah.com.my/daftar-baru.php
6. email to  cdert@alnajah.app + mag.acc888@gmail.com 
 
Fungsi Pertahanan Awam
Berikut adalah fungsi pertahanan di dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia :
 
Melatih dan melengkapkan rakyat dengan ilmu pertahanan awam ke arah kesiapsiagaan menghadapi ancaman musuh, kecemasan dan bencana.
Melaksanakan tugas menyelamat, perlindungan dan khidmat kemanusiaan dari sebarang ancaman musuh, bencana dan kecemasan.
Menggubal dan menyusun modul-modul latihan yang terkini dan komprehensif bagi Angkatan Pertahanan Awam.
Menubuh dan mentadbir urus Angkatan Pertahanan Awam melalui perkhidmatan dan logistik yang relevan dan terkini.
Mengenalpasti dan mengkaji ancaman serta mengawal risiko yang boleh memberi impak terhadap keselamatan rakyat dan negara.
Menyediakan perkhidmatan kecemasan dan khidmat bantuan kemanusiaan di seluruh negara.
Menilai dan menyebar maklumat, khidmat nasihat serta amaran kepada orang awam berkaitan sebarang ancaman musuh, kecemasan dan bencana.
Melaksana dan menambahbaik dasar-dasar pertahanan awam berpandukan punca kuasa yang ditetapkan.
Merekuisisi aset dan fasiliti bagi tujuan pertahanan awam. Inquiry - APM (CSR)